mapa Pardubice SK-EKO Logistic park
731 450 461    logisticpark@skeko.cz
SK-EKO LOGISTIC PARKje soubor nemovitostí nacházejících se především v průmyslové zóně Semtín, kde přímo sousedí či je včleněna do celku nazvaného Semtín zone. Některé nemovitosti ze souboru se nacházejí mimo semtínskou zónu a nabízejí např. atraktivní lokalitu centra města Pardubice. Semtín leží v okrajové části  města Pardubice, které svým napojením na dopravní infrastrukturu nabízí dokonalou možnost pro průmyslovou výrobu či logistiku k výrobě potřebnou. Semtínská zóna vznikla na místě, kde se dříve rozkládal areál společnosti Syntesia. Takto vzniklá průmyslová zóna zapsaná v databázi brownfieldových nemovitostí vedených agenturou Czech Invest nabízí jak možnost k podnikání, ale zároveň i možnost čerpání dotací z různých fondů, použitelných na přestavbu i strojní vybavení prostor. V rámci služeb z portfolia skupiny společností SK-EKO, Vám rádi pomůžeme s řešením dotací od přípravy, až po vyřízení všech formalit a nakonec i provedení všech potřebných prací.