mapa Pardubice SK-EKO Areály
731 450 461    bezdek@skeko.cz
SK-EKO AREÁLY je soubor nemovitostí, které se nacházejí především v průmyslové zóně Semtín, kde přímo sousedí nebo jsou součástí celku nazvaného SemtínZone. Některé nemovitosti ze souboru se nacházejí mimo semtínskou zónu a jsou např.  v atraktivní lokalitě centra města Pardubice. Semtín leží v okrajové části  města Pardubice, která svým napojením na dopravní infrastrukturu nabízí dokonalou možnost pro průmyslovou výrobu či logistiku potřebnou k výrobě. Průmyslová zóna Semtín vznikla na místě, kde se dříve rozkládal areál společnosti Syntesia a je zapsaná v databázi brownfieldových nemovitostí vedených agenturou Czech Invest. Nabízí jak možnost k podnikání, a současně i možnosti čerpání dotací z různých fondů, použitelných na přestavbu i strojní vybavení prostor.
V SK-EKO AREÁLECH nabízíme pronájmy: 
- kanceláří, garáží, self storage
- skladů, dílen, výrobních prostor
- pozemků a manipulačních ploch